KËSHILLA LIGJORE PËR BANIM ÇËSHTJETKËSHILLA LIGJORE NË ÇËSHTJET E STREHIMIT