KËSHILLA LIGJORE PËR BANIM ÇËSHTJETKËSHILLA LIGJORE NË ÇËSHTJET E STREHIMIT

Nëse keni ndonjë nevojë për të mbrojtur pronën e tyre dhe për të mbrojtur të drejtat e strehimit, atëherë kontaktoni kompaninë tonë për shërbimet e një avokati nga banimit ligji.

Bashkëpunimi ynë do të fillojë me këshilla juridike në çështjet e banimit, e cila është në dispozicion edhe në person dhe nëpërmjet Internetit apo telefonit

Tonë të strehimit avokatët janë të mirë-njohur në shumë qytete të vendit. Avokatët për të banimit do të lehtë të zgjidhë tuaj mosmarrëveshjeve me zhvilluesit në gjykatë, do të ndihmojë në procesin e privatizimit të banesave, do të mbrojë të drejtën e pronësisë dhe do të ndihmojë në shumë punë të tjera të lidhura me të banesave dhe pasurive të patundshme