Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


KËSHILLA LIGJORE NË TELEFON


KËSHILLA LIGJORE NGA TELEFONI Të drejtat themelore të njeriut të regjistruar të drejtën e aksesit në gjykatë dhe të drejtën për një këshillë, kështu që, në frymën e vepra të mira, avokatët studio ofrojnë telefonike këshilla ligjore falas. Telefonit falas këshilla mund të merret gjatë ditëve të punës gjatë orarit të punës Sidomos në urgjente ose emergjente raste ju mund të merrni të telefonit falas për këshillim ligjor në një paspecifikuar kohë duke thirrurJu duhet të shtoni, nuk mund të garantojë asistencë juridike orë në ditë, kështu që ju lutemi të trajtuar me mirëkuptim, në qoftë se telefoni nuk është përgjigjur. Studio ligjore - ligji zyra me shumë vite eksperiencë LIGJI FIRMË ofron asistencë juridike për individët, bizneset dhe civile, penale dhe administrative raste.

LIGJI FIRMË ofron këshilla dhe analizon çështje ligjore komplekse, përfaqëson interesat e private dhe personat juridikë, në të gjykatës dhe institucioneve të tjera shtetërore, i përgatit draft-marrëveshjeve dhe dokumenteve të tjera.

Më shumë rreth LIGJIT të FIRMËS tonë e shërbimeve mund të gjenden në faqen tonë në shtëpi.