KËRKONI NJË AVOKAT ONLINE FALAS RRETH ORËSKËRKONI NJË PYETJE PËR NJË AVOKAT ONLINE FALAS RRETH ORËS

Në portalin tonë ju mund të kërkoni një pyetje për një avokat online.

Na lë një e-mail

Tonë avokatët do të përgjigjen që brenda kohës nga disa minuta në disa orë.

Kërkoni një pyetje për një avokat online. E di që ne jemi online rreth orën, aq më lart afat të ofrimit këshilla juridike — është simbolik dhe varet nga ngarkesa e portalit. Detyrë avokati, mund të lidhen me Ju në pesë minuta. Nëse është e nevojshme, të komunikimit mund të jenë të vazhdueshme nëpërmjet ICQ, Skype ose në linjë, p. sh. në person.

KUJDES

Për shkak të faktit që ne u bashkuan nga shumë të rinj profesionistë në fusha të ndryshme të së drejtës tani në faqen tonë të internetit është ndihmë për të gjitha pyetjet tuaja. Prandaj, reduktuar ndjeshëm kohën gjatë të cilës klientët mund të merrni këshilla. Tani, kjo kohë është jo më shumë se minuta. Përveç kësaj, duke specifikuar një rajon të vendbanimit, ju mund të kontaktoni një avokat që ka një praktikë të ngushtë për vendin tuaj të qëndrimit, i cili eliminon ndonjë shqetësim, në rast të nevojës për kontaktin personal