ICA Humbja e PasaportësJu duhet të raportoni menjëherë një pasaportë të humbur për të ICA ose, nëse ju jeni jashtë vendit, ju lutem shikoni pasaportë të humbur jashtë shtetit. Pasaportat e raportuara si të humbura nuk mund të përdoren, edhe nëse më vonë rikthehet. Nëse ju bëni veten tuaj të pasaportës, ju duhet të dorëzojë atë për të ICA brenda ditëve. Dështimi për të dorëzuar një mbulohen është pasaporta e një vepre.

Shënim: Nën Pasaportat e Aktit (Kapitulli), ju duhet të raportoni humbjen e pasaportës brenda ditësh nga humbja e tij.

Ne ju rekomandojmë që të raportojnë menjëherë

Ju do të duhet për të siguruar dokumentet origjinale dhe përkthime zyrtare (për dokumente në gjuhë të tjera), si dhe kopje të dokumenteve për ICA për të mbajtur.

IKA nuk miraton ndonjë private përkthim të kompanive apo subjekteve

E pamjaftueshme dokumenteve mund të rezultojë në mos-pranimit të aplikimit tuaj. Ju mund të jenë të nevojshme për të siguruar dokumentet shtesë në mbështetje të aplikimit tuaj