I Lirë Mostër Të Ardhurat Templates Certifikata — Shtypshëm MostraveShkarko këto Falas Mostër të Ardhurat Templates Certifikata për t’ju ndihmuar të përgatiteni për të Hyrat vetjake Certifikatë. Të ardhurat certifikatë lëshohet për ata që janë të deklaruara nën linjën e varfërisë me të ulët vjetore e të ardhurave. Ky dokument ka funksione të ndryshme, dhe çdo shtet dhe rajon kanë vet të caktuar kërkesat dhe përfitimet e lidhura me të. Qeverinë e shtetit deklaron zyrtari i autorizuar për të nxjerrë këtë dokument. Të ardhurat Certifikata është e nevojshme të marrin ndihmë financiare nga të ndryshme korporatat e shtetit, qeveria e përkushtuar për të prapambetur të klasës. Ajo është përdorur për të drejtën për të marrë qeveria troje, toka, apo banesa. Kjo certifikatë gjithashtu siguron shumë përfitim shoqëror skemave të shpallur nga agjencitë qeveritare. Procedura për marrjen e të Ardhurave Certifikata është e ndryshme në të gjitha rajonet ose shtetet. Ju duhet për të mbledhur një formular aplikimi nga rrethi Magistrate zyra e shtetit apo i qarkut. Plotësoni të dhënat e kërkuara dhe të bashkëngjitni dokumentet e kërkuara kopje para se ta paraqesë atë. Të ardhurat Certifikatë gjithashtu mund të aplikohet online në të përballueshme akuzat. Të ardhurat Certifikatën e kërkon informacionin e mëposhtëm e aplikantit për të lëshohet: emri i plotë, ati burri kujdestari emri, mosha e aplikantit dhe adresën e plotë. Për më tepër, ajo përfshin qëllimin e gjetjes së të Ardhurave Certifikatë për të cilën është aplikuar, detajet e pronave të zotëruara nga ati burri guardian, dhe të hyrat vjetore, së bashku me firmat e aplikantit në të Ardhurat Certifikatë formularin e aplikimit. Një Ardhurat Certifikata është në të vërtetë një deklaratë të ardhurat vjetore më poshtë shuma e përcaktuar (p.sh. Rs.) në formë të shkruar, e cila përcakton një individi i takon një klasë më e ulët dhe e meriton të veçantë të kuotave të përcaktuara nga qeveria. Të ardhurat Certifikata është lëshuar nga autoriteti përkatës si Tehsildar, Naib Tehsildar, Bllokojnë Zhvillimin Zyrtar, ose Qarkut Magistrate në një rajon që për plotë një vit financiar.

Të gjitha informatat e ofruara për certifikatë duhet të jetë e vërtetë