I CILI ËSHTË NJË AVOKATCILI ËSHTË AVOKAT

Për të konfirmuar këtë të dhënave të agjencive zyrtare

Kështu, kreu i Ministrisë, duke përmbledhur rezultatet e punës për vitin, njoftoi se Banka e lira të punës Departamenti i tij më pak të njohura ekspertët — juristë dhe ekonomistë.

Në shkollat e ligjit besojnë se overproduction e avokatëve — një problem i ekzagjeruar. Një gjë që të diplomuarit shumë juristë, dhe krejt tjetër — çfarë lloj arsimimi që kanë marrë. Në vendet e zhvilluara, për shembull, e të gjithë të diplomuarit — avokatët. Pavarësisht debateve që shkojnë nëpër këtë profesion, për shumë vite, nxënësit çdo vit të zgjidhni për të hyrë në profesionin ligjor.

Cila është arsyeja

Në vend të parë se profesionit ligjor konsiderohet prestigjioze dhe më të paguara. Të rinjtë dhe gratë ëndërr e veshur mantelin e një gjyqtari, Prokurori ose në krah shiritin për të mbrojtur njerëzit në gjykata