Gjeni më të mirë për arkëtimin e Borxhit avokat pranë jushNëse ju e keni paditur dikush me sukses dhe ende janë në pritje të pagesës, ju mund të kërkojë shërbimet e një borxhi mbledhjen e avokatit

Nëse ju jeni pjesë e një çështje ligjore që përfshijnë mbledhjen e borxhit, ju mund të dëshironi të punësojë një borxh mbledhjen e avokatit

Një avokat me përvojë në mbledhjen e borxheve mund të ndihmojë për të luftuar për të drejtat tuaja si konsumator, në mbrojtje të ju kundër një borxhi koleksionist ose kreditorit. Në të kundërtën, në qoftë se ju me sukses e kanë paditur dikë, por ende nuk është paguar, një arkëtimin e borxhit avokati mund të ju ndihmojë të shërohen të para që janë borxh. Shumë ligje në detaje e ligjeve për mbrojtjen e konsumatorit si dhe mbledhjen e borxhit rregullat, kërkesat dhe procedurat, dhe mbledhjen e borxhit të avokatit të mund të ndihmojë të përcaktuar se cila ligjore strategji do të jetë më efektive në rastin tuaj.

Në disa raste, mbledhjen e borxhit të pandehurve të punojë për një përqindje të shumës që i detyrohen dhe të merrni vetëm kur pagesa ju të mbledhë paratë tuaja