FAQET E INTERNETIT PËR AVOKATËTFAQEN E INTERNETIT PËR AVOKATËT

Së pari, më të vështirë të mësuarit të pavarur legjislativ të letërsisë. Ligjeve tona janë të hutuar dhe të keqen, pra, kjo rrugë është delikate dhe e paparashikueshme.

Por këtu ju jeni plotësisht të pavarur

Mënyra e dytë është më e lehtë — kërko në web ose letër shkrimet këshilla për çështjen tuaj. Këtu ju do të ndeshen edhe me ligj, por ne përgatitur tashmë të formuar.

Në qoftë se ju të gjeni diçka që ju duhet

Mënyra e tretë, më e përshtatshme, por kërkojnë të njohur shpenzimet — këshilla nga një avokat.

Më në fund, e katërt, ruse e njerëzve mënyrë është që të konsultoheni me»njohuri»populli (fqinjët, miqtë, kolegët, njerëzit që presin në radhë për një noter publik, Po, të gjithë, në qoftë se vetëm ai e dinte).

Të lirë përvoja personale është shumë tërheqës