Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Dokumentet për blerjen e pasurive të patundshme në Greqi, listën e dokumenteve të nevojshme


Prona e procedurës sëBlerjes

Në Greqi është shumë e thjeshtë dhe kjo merr kohë sa më të shkurtër Lista e dokumenteve të kërkuara u bë edhe shumë më e shkurtër.