Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


DHOMË TË LIRË AVOKAT


HAPËSIRË TË LIRË AVOKAT Kjo metodë garanton një asistence te kualifikuar kur ju telefononi, përveç për ato raste, të cilat kërkojnë konsultime të hollësishme nga e ngushtë e fokusuar specialist Në këtë rast, në të majtë informacionin e kontaktit për të lejuar avokatët për të kontaktuar me klientin dhe i përgjigjen pyetjes. Banorët mund të telefononi me telefon"të nxehtë për ndihmë juridike"ose të plotësoni një aplikim në website, përgjigje për të cilat do të vijnë në kuadër të pesë minutaNë disa raste, mund të kërkojë verifikimin me legjislacionin në nivel rajonal, ose të komplikuara për arsye të ndryshme, të detajuara përgjigje të specializuara mund të jenë në dispozicion brenda disa orësh. Të gjitha të përmendura e të dhënave personale dhe nga rrethanat e rastit të ndjeshme, dhe numrin e telefonit lejon për gojë këshilla ligjore ose të marrë nga klienti disa plotësime dhe sqarime.