DHOMË TË LIRË AVOKATHAPËSIRË TË LIRË AVOKAT

Kjo metodë garanton një asistence te kualifikuar kur ju telefononi, përveç për ato raste, të cilat kërkojnë konsultime të hollësishme nga e ngushtë e fokusuar specialist

Në këtë rast, në të majtë informacionin e kontaktit për të lejuar avokatët për të kontaktuar me klientin dhe i përgjigjen pyetjes.

Banorët mund të telefononi me telefon»të nxehtë për ndihmë juridike»ose të plotësoni një aplikim në website, përgjigje për të cilat do të vijnë në kuadër të pesë minuta. Në disa raste, mund të kërkojë verifikimin me legjislacionin në nivel rajonal, ose të komplikuara për arsye të ndryshme, të detajuara përgjigje të specializuara mund të jenë në dispozicion brenda disa orësh. Të gjitha të përmendura e të dhënave personale dhe nga rrethanat e rastit të ndjeshme, dhe numrin e telefonit lejon për gojë këshilla ligjore ose të marrë nga klienti disa plotësime dhe sqarime