Deklaratë e Kërkesës Këmbimit Arbitrazhit Bjellorusisht Universale Shkëmbimin e MallraveDeklarata e Kërkesa të paraqitura në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Rregullat e Arbitrazhit të Komisionit shërben si bazë për fillimin e procedurës. Deklarata e Kërkesës duhet të përmbajë: Në të njëjtën kohë e dokument konfirmon pagesën e arbitrazhit tarifë duhet të bashkëngjitet Deklarata e Kërkesës. Paditësi ka të drejtë të kërkojë e të Arbitrazhit të Komisionit në Deklaratën e Kërkesës për inicimin e procedurës në mungesë të tij përfaqësues. Deklarata e Kërkesës mund të përmbajnë informata të tjera që është e nevojshme për zgjidhjen e drejtë të mosmarrëveshjeve.

Fuqia e avokatit ose dokument tjetër përcaktimin e autoritetit të përfaqësuesit të nënshkruajë Deklaratën e Kërkesës duhet t’i bashkëngjitet Deklarata e të Pretendojnë të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Deklarata e Kërkesës do të dorëzohet në Arbitrazh Komisioni me kopje duke llogaritur numrin e personave të akuzuar.

Kërkesa do të përmbajë vetëm Deklaratat e Kërkesës që dalin nga një shkëmbim transaksioni (kontratës)

Në rastin e paraqitur Deklaratat e Kërkesës u ngrit nga të ndryshme të transaksioneve (kontratat), çdo Deklarata të tilla të Kërkesës do të jetë i formuar si një e veçantë e kërkesës për pagesën e arbitrazhit tarifë për çdo kërkesë