Çfarë janë KOSTO të Veprimeve. Ndërkombëtare të hulumtimit rrjetetNatyra e shkencës ka ndryshuar

Bashkëpunimi ka bërë kritike për zgjidhjen e problemeve komplekse

KOSTO krijon hapësira ku shkencëtarët janë në vend të makinës (bottom-up) dhe ide mund të rritet përmes një fleksibël dhe qasje e hapur. Duke i mundësuar hulumtuesve nga akademia, në industri dhe në sektorin publik dhe privat për të punuar së bashku në të hapur rrjetet që kapërcejnë kufijtë, KOSTO ndihmon për të çuar përpara të shkencës, stimulon njohuri për ndarjen dhe pishina të burimeve. Qeveritë kombëtare bërë një ndryshim të vërtetë nga të siguruar që kërkimet e bashkëpunimit të vendosen kombëtar të investimeve në kërkim dhe teknologji dhe unlocks duke potencialin e plotë të shkencës. KOSTOJA e Veprimit është një rrjet i dedikuar për shkencore bashkëpunim, duke plotësuar kombëtare të kërkimit të fondeve. KOSTOJA e Veprimeve janë: — bashkëpunimi në një fushë të shkencës dhe teknologjisë me interes të përbashkët për të paktën shtatë KOSTO të Anëtarëve të Bashkëpunimit të Anëtarëve të institucioneve (institucionet akademike, institucionet publike, të NVM-ve industrisë, OJQ-ve, Evropës organizatat ndërkombëtare, etj.) Jo-KOSTO e Anëtarëve janë të përhapur në të gjithë Pranë të Afërmit të Countries dhe Ndërkombëtare Partnere Countries dhe mund të bashkohet me mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë. Një KOSTO Veprim është i organizuar nga një gamë e rrjeteve të mjeteve, të tilla si takime, konferenca, seminare, short-term shkencor në misione trajnimi, shkolla, publikimet dhe aktivitetet e shpërndarjes.

Financim mbulon koston e KOSTOS Veprim e rrjeteve të mjeteve

KOSTOJA mesatare e Veprimit mbështetje është, EURO në vit për pjesëmarrje nga zakonisht KOSTOJA e Anëtarëve. KOSTOJA e Veprimeve të mund të hapë rrugën për të ose të krijojë sinergji me BE-financuar projekte kërkimore. Bashkëpunimi në kuadër të projekteve kërkimore shpesh të çojë në Veprime të reja, kështu përmirësimin e rrjeteve të mundshëm të hulumtimit konsorciume. KOSTO ofron mundësi të rrjeteve për studiuesit dhe ideatorët me qëllim të forcimit të Evropës kapacitetit për të trajtuar shkencore, teknologjike dhe shoqërore sfidat. Ka tri prioritete strategjike: Promovimin dhe përhapjen e të ekselencës, për të nxitur kërkime ndërdisiplinore për përparim të shkencës dhe aftësimin dhe mbajtjen e rinj të hulumtuesve dhe shpikësit. KOSTOJA e zbaton misionin e saj duke financuar nga poshtë-lart, përsosmëri-drejtuar, të hapur dhe gjithëpërfshirëse e rrjeteve për qëllime paqësore, në të gjitha fushat e shkencës dhe teknologjisë