Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Çfarë Është një Avokat dhe Çfarë Avokatët Bëjnë. Referencë


Një avokat është një person i cili është edukuar në ligj dhe ka marrë kualifikimet e nevojshme për ushtrimin e ligjitAvokatët kryen shumë detyra, duke përfshirë hartimin e dëshiron dhe kontratave, duke ofruar këshilla ligjore dhe të përfaqësojnë klientët e tyre në gjykatë. Ka disa lloje të avokatëve, njëri prej tyre i specializuar në fusha të veçanta të ligjit. Në mënyrë tipike, në mënyrë që një njeri të bëhet një avokat, ai duhet të fitoni një ligj shkallë të dhe të kalojë një jurisprudencës. Shoqata Kombëtare për Ligjor Karrierës Profesionistë, shpjegon se për shkak të gjithnjë e më shumë natyrën komplekse të ligjit dhe në rritje të arrijnë në çdo sferë të jetës, roli i avokatit është duke u zgjeruar. Kur njerëzit hyjnë në marrëveshje veçanërisht të biznesit të marrëveshjeve, ata zakonisht punojnë me juristët për të zhvilluar një kontratë që është e dobishme për të dyja palët dhe të detyrueshme, sipas ligjit. Avokatët gjithashtu i ndihmojnë njerëzit të shkruani emrat e tyre dhe do të dhiatës së. Kompleksiteti i pasurive të ligjit dhe pamundësinë për të shpërndarë një pasuri pas vdekjes shpesh kërkojnë këshilla nga një përvojë këshilltar ligjor. Avokatët gjithashtu litigate në gjykatë, ose për të mbrojtjes ose të prokurorisë Ata të gjejnë dhe të pyetjes dëshmitarët, të grumbullojnë prova dhe të paraqesë fakte e prova që të ndikoj një juri në favor të personave që ata përfaqësojnë. Avokatët, të cilët shërbejnë në ndjekje penale për rastet shpesh punojnë për qeverinë.