Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Blerjen dhe Shitjen e aksioneve


Një Blerje dhe Shitje e Marrëveshjes (zakonisht të referuara në shorthand 'PSA')është një marrëveshje midis një blerësi dhe një shitësi e pasurive te paluajtshme. kompania e të aksioneve. apo aseteve të tjera PSA do të përcaktojë të ndryshme të drejtat dhe obligimet e të dy Blerësit dhe Shitësit dhe gjithashtu mund të kërkojnë dokumente të tjera të realizohet dhe do të regjistrohet në regjistrat publik. të tilla si një Detyrë. Vepër e Besimit. ose Farmout Marrëveshje Në të naftës dhe gazit natyror industri. një PSA është primare juridike të kontratës me të cilat kompanitë e këmbimit të naftës dhe gazit aseteve ose të aksioneve në një naftës dhe gazit të biznesit të subjektit.

për para të gatshme.

apo aseteve të tjera.