Banesave Këshilla NIE shkruar dhe e përditësuar të Drejtat e Strehimit dhe të financuar nga Banimit Ekzekutiv, Strehim Këshilla NI është shtëpi e të pavarur të banimit këshilla në Irlandën e Veriut.

Nëse keni nevojë për të bërë një kërkesë të re për ndihmë me kostot e strehimit, është e mundshme që të ndihmojë që ju do të merrni do të jetë përmes Universale të Kreditit.

Kohëve të aktgjykimit të gjykatës urdhëroi një estate agent për të shlyer pagesa për një qiramarrës

Gjykata vlerësoi se qiramarrësi e kishte një të drejtë që ta rikthejë këto pagesa, sipas kushteve e Komisionit për Disposals e Tokës Qëllim. Ne kemi hartuar një letër për të ndihmuar ju të kërkojnë ndonjë pagesë që ju keni paguar për të keq