AVOKATIT TË SHËRBIMEVE NË RASTET PENALE ÇMIMETAVOKATI I SHËRBIMEVE NË RASTET PENALE ÇMIMET

Për të gjetur sa penale avokat në Kryeqytet, ju duhet të caktoni një konsultim

Pagesa e avokatit të punuar — cili është çmimi.

Gjëja e parë që ju duhet të kuptojnë klient të mundshëm të veprës penale avokati është fakti se çmimi konsiston në pagesën e një të vështira gjyqësore.

Efikasiteti varet në masë të madhe në fazën ku eksperti fillon të punojë

Standardi mekanizëm i numërimit çmimet e veprave penale të avokatit varet nga faktorët e mëposhtëm:

Karakteristikat individuale, të tilla si përvojë e praktikën ligjore, duke fituar penale;

Kostoja e shërbimeve të veprës penale avokatit varet nga numri i avokatëve të cilët do të jenë të përfshirë në rastin. Në praktikë, kjo mund të ndodhë që tona avokatëve të kosovës nuk mund të njëjtën kohë të marrë pjesë në hetim (për të mbledhur informacion për rebut) dhe të jenë të pranishëm gjatë marrjes në pyetje. Që të ushtrojë përpjekje maksimale për mbrojtjen e të akuzuarit (i dyshuari), shpesh ne ju rekomandojmë që të klientëve të punuar në ekip;

Kohëzgjatja e hetimit;

Pyesin se sa një e mirë penale avokat, mos harroni të specifikoni artikullin në të cilin kanë për të punuar