AVOKATIT TË SHËRBIMEVEAVOKATI I SHËRBIMIT

Një avokat gjithmonë ka për qëllim përfaqësimin, mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në gjykatë, të zbatimit të ligjit, agjencitë qeveritare, si në rastet penale dhe civile dhe tregtare raste, duke përfshirë pronën dhe mosmarrëveshjet familjare

Punën e një avokati është kohë procesin kreativ, të arsyeshme për zgjidhjen e shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, e cila fillon me një paraprake njohjes me rrethanat e rastit, e cila është e nevojshme për të kuptuar dhe për të kryer dhe për të dhënë vetëm në përputhje të saktë të mbrojtjes.

Amerikane shpikës Charles Kettering tha një herë:»një e Mirë e formuluar problemi është gjysmë i zgjidhur problemin.»Një ngjashme frazë në takimin e parë me Klientin, çdo avokat thotë se, për shkak të plotësinë dhe vërtetësinë e informacionit të transferuar varet në rezultatin e lëndës

Nuk është çudi që thonë se avokati duhet të jetë i vërtetë, si në confessional ose në frontin e mjekut tuaj