AVOKATTË PUNËSOJË NJË AVOKAT I

Ka shumë programe për ndihmë juridike falas, që të aplikojnë për grante

Këto programe të punësojë avokatë dhe avokati i këshilltarëve jemi të gatshëm për të punuar me të varfrit. Nëse keni nevojë për këshilla mbi divorcin, të punësimit, me qira të banesave, etj, atëherë ju duhet të kërkoni këshillim ligjor.

Për të marrë ndihmë juridike falas, të ardhurat tuaja duhet të jenë nën një sasi të caktuar.

Përkufizimi i»të ardhura të ulëta»në Shtete të ndryshme

Për të parë nëse ju kualifikoheni nën këtë kategori, ju lutemi të kontaktoni me zyrën lokale të ndihmës juridike.

Për të gjetur zyrën në Internet apo në listën e lokale të abonentëve