Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Ankesat në të Arbitrazhit


Shumica e arbitrazhit vendimet mund të apelohen Megjithatë, ankesat e arbitrazhit vendimet e bëjnë të ndodhë Është e rëndësishme të theksohet, megjithatë, se një gjykatë rishikimin e arbitrazhit vendimi nuk mund të shikoni edhe për faktet e rastit ose bazueshmërinë e vendimit, por, gjykuar nëse arbitrit ishte i drejtë, dhe vendimi përfundimtar ishte i vlefshëm - një standard të lartë e respekt për të arbitrit

Në fakt, duke marrë një gjykatës që të ndryshojë vendimin e arbitrit është jashtëzakonisht i rrallë, si ajo kërkon që tregon se vendimi ishte aq i padrejtë sa të jenë qartësisht të paarsyeshme.

Gatishmëria e gjykatave për të shtyj për më vonë për të arbitrazhit çmime bën kuptim, sigurisht, në dritën e faktit se të arbitrazhit të seancave lehtësimin e mbingarkuar sistemin gjyqësor e qindra raste çdo vit. Një çështje e rëndësishme kur bëhet arbitrit e dhënies është në fakt konsiderohet përfundimtar dhe kështu juridikisht të obligueshme për palët. Rregulli i përgjithshëm është që të arbitrazhit seanca janë një një-e shtënë marrëveshje, me vendim përfundimtar të vijnë pas arbitrit ka shqyrtuar faktet nga të dëgjuarit. Kjo nuk është e pazakontë për disa arbitrit për të marrë disa kohë pas dëgjimit të nxjerrë vendimin e tyre, zakonisht deri në një javë më pas. Shumë do të lëshojë një shkrim opinion vetëm si një gjykatës do. Në këto raste, me shkrim mendimin llogaritet si përfundimtar dhe detyrues vendim në kohën kur ajo është lëshuar. Në raste të tjera, një arbitër do të nxjerr vendim në të njëjtën ditë kur e dëgjon. Kjo mund të ndodhë në qoftë se, për shembull, një nga palët dështon për të treguar për të dëgjuar. Duke pasur këtë të ndodhë, nuk ka gjasa që të ndikojnë thellësisht e ndonjë arbitrazhit vendimi i dëgjimit është në të vërtetë vetëm e shtënë që ju keni në të arbitrazhit dhe të humbur nuk do të bërë arbitër në vendimin e ndonjë më pak përfundimtar ose të detyrueshme. Në disa raste, është e nevojshme për të arbitrit është çmim që duhet të dorëzohet në një gjykatë dhe ka konfirmuar për hyrje si një vendimin e gjykatës, duke e bërë atë një ligjërisht e zbatueshme vendim. Kjo është vetëm një pjesë e arbitrazhit proces, megjithatë, nuk do të thotë se e arbitrazhit çmim është nën shqyrtim. Përkundrazi, ai thjesht do të thotë se gjykata është duke kaluar nëpër proces formal për të hyrë në vendimin e arbitrit. Si më lart sugjeron, arbitrazhi është një pjesë integrale e procesit të zgjidhjes së kontesteve ligjore. Megjithatë, mund të jetë e rrezikshme për shkak të finalitet e arbitrazhit vendimet dhe vështirësi në tërheqës tyre. Për këshilla të ekspertëve në qoftë arbitrazhit mund të jetë zgjidhje e drejtë për tuaja ligjore të mosmarrëveshjeve, kontaktoni një përvojë të arbitrazhit të avokatit sot.

Këshillim falas ka ofruar miliona konsumatorëve me të shquar këshilla.