administrative rast — Përkthim në rusisht — shembuj anglisht Kundërt KontekstAi i referohet një letër kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të shkurt të vitit në mbështetje të kësaj kërkese (para

Më shtator të vitit, Gomel Gjykata Rajonale e pezulluar procedurën, në tokë që Gjykata e Lartë në atë kohë ishte në të njëjtën kohë duke pasur parasysh një ankesë të paraqitur nga autori në lidhje me një, në lidhje me një të mitur të moshës deri mund t’i referohen përsëri nga komisioni kompetent agjencitë Shtetërore për shqyrtimin e tyre me qëllim të institucionit administrative, procedura kundër të miturit në lidhje me veprat e tij